Mgr. Barbora Trmalová
psycholog a psychoterapeut Praha

„ Lidské chování není určené podmínkami, v kterých člověk žije, ale rozhodnutími, která vykoná.“
Viktor E. Frankl

Moje specializace

Krizová intervence

Služba krizové intervence je zaměřena na okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, tj. situací, kdy vlastní zdroje klienta pro zvládání zátěže už nedostačují. Je určena klientům, kteří se nachází v akutní psychické krizi, např. z důvodu ztráty blízké osoby, závažné nemoci, prožitého násilného činu, živelné katastrofy, ztráty významné životní hodnoty, náhlé změny, zvýšeného stresu atp.

Cílem krizové intervence je překlenutí nejhoršího období krize a stabilizace psychického stavu klienta. Krizová intervence se zaměřuje především na zajištění pocitu bezpečí a důvěry, emocionální podporu, ventilaci emocí, identifikaci opor a zdrojů pomoci, orientaci v situaci a hledání řešení.

Délka spolupráce je odvislá od individuálních potřeb klienta, zpravidla se však jedná o krátkodobou intenzivní spolupráci.

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je cíleno na řešení nejrůznějších problémů v osobní či mezilidské rovině, ať už se jedná o životní krize (rozvod, rozchod, složité životní období atd.), vyrovnávání se se změnou, situace vyžadující zásadní rozhodnutí, nenaplnění smyslu a jeho hledání atp. Psychologické poradenství zároveň mohou využít klienti, kteří chtějí pracovat na svém osobním rozvoji a seberealizaci.

Psychologické poradenství pomáhá klientovi hledat vlastní zdroje pro vyřešení problému a zdroje podpory v jeho přirozeném okolí, rozšiřovat pohled na možnosti řešení problému, poskytnout odborné informace k problému, doporučení, učit potřebným novým dovednostem atp.

Délka a forma spolupráce je u každého klienta zcela individuální, může se jednat o jednorázové setkání i o dlouhodobější spolupráci.

Terapie

Terapie je proces, který pracuje s celou strukturou osobnosti (včetně jejího vývoje) a jejím vlivem na současné obtíže. Základem terapeutického procesu je bezpečný a důvěrný vztah klienta a terapeuta, díky němuž může klient dosáhnout hlubšího sebeuvědomění a lepšího kontaktu se svými pocity a postupně začít odkrývat méně uvědomované způsoby, kterými sám přispívá k vytváření svých potíží, potlačuje vlastní autenticitu atp.

Cílem terapeutického procesu je dosažení optimálního rozvoje osobnosti, zvyšování kvality života klienta a odstranění, resp. zmírnění psychických či fyzických obtíží jedince.

V terapeutické práci s klientem pracuji komplexně. Vycházím z více terapeutických směrů, především z psychoterapeutického směru logoterapie a existenciální analýzy, jež se soustředí na smysl lidské existence, jeho hledání a uskutečňování v konkrétních podmínkách života jedince. Současně využívám aktuální poznatky z oborů klinické psychologie, neuropsychologie a psychofyziologie.

Kromě terapeutického rozhovoru ráda využívám relaxační a energetizační techniky, práci s dechem, imaginaci, projektivní techniky (výtvarné, scénické atd.).

Ceník

Osobní konzultace                 1.000,- /50min

(Možné jsou i online konzultace přes Skype či WhatsApp)

Pro stávající klienty a nové klienty, s nimiž první kontakt proběhl před 15.9.2022 platí nová cena konzultací od 1.1.2023 !

V případech těžké životní situace je možné dohodnout nižší cenu. 

Platba probíhá hotově na konci každé konzultace (případně převodem na bankovní účet č. 2500991567/2010).

Domluvené termíny jsou závazné pro obě strany. Změnu či zrušení je třeba oznámit nejpozději 24 hodin před domluveným termínem. V opačném případě klient hradí částku za neuskutečněnou konzultaci v plné výši.

O mně

Oboru psychologie se věnuji od roku 2007. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Karlově Univerzitě v Praze se specializací Klinická psychologie.

V období únor 2017 – březen 2020 jsem působila jako psycholožka v Intervenčním centru (Centrum sociálních služeb Praha). Pracovala jsem zde s klienty ohroženými domácím násilím, kterým jsem poskytovala psychologické  poradenství, krizovou intervenci i dlouhodobou individuální psychoterapeutickou péči.

Od r. 2018 spolupracuji s Centrem Anabell, kde poskytuji psychologické poradenství pro klienty s poruchami příjmu potravy.

Od r. 2018 se také věnuji vlastní soukromé praxi.

Odborné praxe

Absolvované kurzy

Kontakt

Mgr. Barbora Trmalová (dříve Kvasničková)
telefon: +420 607 482 823
e-mail: bk@psychologbk.cz

Fakturační údaje
Simple Step, s.r.o.
IČ: 03507882

Konzultace probíhají na těchto adresách:

Wuchterlova 523/5, Praha 6, 5.patro (úterý a pátek 14-20)

Cimburkova 21, Praha 3, 130 00 (pondělí 14-20)

© 2017 Mgr. Barbora Trmalová www.psychologbk.cz, realizace www.rinovo.cz